THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNHMÃ GIỜ QCVỊ TRÍ5''15''30''
 A. Từ 6:00 đến trước 12:00     
06g00 - 06g20Thế giới ngày qua7A3T, 7A3T-STrước HH, sau CT2,0003,0005,000
06g20 - 06g30Năng động du lịch Việt7A3N, 7A3N-SSau HH, Trước Ending2,0004,0006,000
06g35 - 07g10Chào ngày mới7A4, 7A4-SSau HH, Trước Ending2,0004,0006,000
7A4-GGiữa CT3,0006,00010,000
09g22 - 09g30Dự báo thời tiết7A5W, 7A5W-STrước HH, sau CT3,0006,00010,000
09g30 - 10g15Phim truyện - 45' (T2-T7)7A10P, 7A10P-G, 7A10P-SSau HH, giữa, trước Ending3,0006,00010,000
10g40 - 11g00Bác sĩ gia đình (T7)7A10BS, 7A10BS-SSau HH, Trước Ending3,0006,00010,000
11g00 - 11g10Tạp chí 888 (T2-T7)7A10TC, 7A10TC-SSau HH, Trước Ending5,0009,00015,000
11g10 - 11g50Phim truyện các nước-45' (T2-T7)7A11P, 7A11P-SSau HH, Trước Ending4,0007,00012,000
7A11P-G1/2Giữa P1/25,0009,00015,000
11g50 - 11g57Món ngon mỗi ngày (T2-CN)7A14Sau HH5,0008,00014,000
7A14-STrước ending6,00010,00017,000
 B. Từ 12:00 đến trước 19:00     
12g00 - 12g08Dự báo thời tiết7B1W, 7B1W-STrước HH, sau CT4,0007,00012,000
12g10 - 12g55Phim truyện các nước-45' (T2-T7)7B1Sau HH4,0007,00012,000
7B1-G1/2Giữa P1/26,00011,00018,000
7B1-STrước Ending5,0009,00015,000
12g55 - 13g005 phút trong sáng cùng Tiếng Việt (T2-T6)7B1TV, 7B1TV-SSau HH, Trước Ending5,0009,00015,000
13g10 - 14g00Phim truyện Việt Nam-45' (T2-T7)7B2, 7B2-SSau HH, Trước Ending6,00011,00018,000
1234567